Nu är valet av ägarombud avslutat.

Vi tackar alla som ställt upp i valet och de som tagit sig tiden att rösta. Resultatet publiceras på okvarmland.se den 15 april.

Ägarombud

Ägarombuden väljs för att företräda medlemmarnas intressen och är länken mellan medlemmen och styrelsen. Nästa val av ägarombud sker 2023.

Styrelse

Nomineringsperioden för att nominera styrelseledamöter är öppen fram till 31 januari. Kandidaterna skickas sedan till valberedningen som presenterar sitt förslag på ny styrelse vid föreningsstämman den 11 maj. Ta chansen att nominera en kandidat som du anser lämpad för uppdraget som styrelseledamot.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanliga frågorna och svaren om digitala val. Du kan också ringa till kundservice på 020–65 65 65. För att kunna rösta behöver du ha blivit medlem senast den 30 januari för att vara med i röstlängden. Resultat av ägarombuden presenteras den 15 april på ok.se/varmland

Läs mer...