Frågor och svar om valet av ambassadörer

Den 15 februari till den 15 mars kan du som medlem rösta på vilka du tycker ska bli våra nästa ägarombud. Fram till den 31 januari kan du dessutom nominera kandidater till styrelsen.Frågor och svar om nominering av ambassadör

När kan jag nominera?

Från och med den 17 december till och med den 31 januari 2021.

Varför ska jag nominera?

Vi ägs av våra medlemmar och genom att du nominerar ger du förslag på personer som ska representera dig och de andra medlemmarna. Här har du chansen att nominera den eller de personer just du tycker passar till uppdraget.

Vem får nominera?

Du måste vara medlem i OK Värmland. För att kunna nominera på valplattformen val.okvarmland.se måste du ha blivit medlem senast den 1 december 2020.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera vem som helst som är medlem i OK Värmland. Det bör vara en person som är intresserad av- och som vill utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt. Kom ihåg att personen du nominerar måste vara vidtalad.

Hur många personer kan jag nominera?

Du kan nominera så många personer du vill, men du måste skicka in nomineringarna separat, en och en.

Var kan jag nominera?

På vår valplattform val.okvarmland.se. Det du behöver för att nominera är antingen en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Kan jag nominera mig själv?

Ja, det går utmärkt att nominera sig själv. Du kan däremot inte vara anställd.

Vad händer med min nominering?

Din nominering skickas till styrelsen som har till uppgift att intervjua alla nominerade. När röstningsperioden öppnar kommer det vara möjligt för medlemmarna att rösta på de nominerade. Styrelsen kommer också att sammanställa sitt förslag synligt för medlemmarna. Det kommer tydligt framgå vilket som är styrelsens förslag när röstningen öppnar.Frågor och svar om röstning av ambassadör

När kan jag rösta?

Från och med den 15 februari till och med den 15 mars 2021.

Varför ska jag rösta?

OK Värmland, ägs av våra medlemmar – och våra medlemmar är det viktigaste vi har. Genom att rösta i valet väljer du vilka kandidater som ska representera medlemmarna, det vill säga vilka personer som ska bli ambassadörer.

Hur många kandidater ska jag rösta på?

I valplattformen kommer det att framgå tydligt hur många ambassadörer som ska väljas i det distrikt där du valt att rösta. Du kan välja att rösta på färre antal kandidater än de som ska väljas – men inte fler.

Kan jag rösta på mig själv?

Ja, det går utmärkt att rösta på sig själv.

Kan jag föreslå någon annan person förutom de som finns att rösta på?

Nej, nomineringstiden för ambassadör avslutas den 31 januari 2021 och därefter kan du inte föreslå någon ny person till det valet.

Hur många gånger kan man rösta?

Du kan rösta på max två kandidater i ditt distrikt.

Får jag ändra mig om jag redan röstat en gång?

Nej, efter att du har lagt din röst så kan du inte ändra dig. Du kan endast rösta en gång.

Måste jag rösta i det distrikt som jag bor?

Nej, du väljer själv vilket distrikt du röstar i, men du kan enbart rösta i en av dem.

Vad händer om några kandidater får lika många röster?

Om två eller fler får lika många röster sker lottdragning för att utse i vilken ordning de har blivit valda.

Vad händer efter valet?

Rösterna räknas när valet är slutfört och publiceras därefter på www.ok.se/varmland.Övriga frågor och svar

Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem genom att skicka ett sms till 71120, skriv OKQ8 (med stora bokstäver) följt av ditt personnummer samt e-postadress.

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 020 – 65 65 65.

Vad hittar jag mitt medlemsnummer?

Ditt medlemsnummer kan du hitta i ditt ränte- och saldobesked, ditt återbäringsbesked eller på ditt gröna medlemskort. Du kan också kontakta kundservice på telefon 020-65 65 65 för att ta reda på ditt medlemsnummer.